ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉⴳ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ

2015-08-20T23:55:39+01:00
2015-08-21T00:01:34+01:00
بكل اللغات
ع. بلبشير20 أغسطس 2015آخر تحديث : منذ 6 سنوات
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉⴳ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ
رابط مختصر

ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ  –  

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ .

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵍⵡⴰⵊⴱ ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ .ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵍⵍⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ.

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉⴳ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴼⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉⴳ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ

اترك تعليق

avatar

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

  Subscribe  
نبّهني عن