lah yafdah kol masool maykomch b wajibo w yaamal achaab moaamala rayr laaika alkhof man lah alakhot ali tdaro chi haja maykhafch aygolha haka anzido babladna alkodam w nafadho had arbaa dyal achafara wanaawno malikna lah yanasro rah yad wahda matsafak raha dayra bih arbaa dyal achlahbiya manaamamch basah ali chafar w khaain ayban w kima aygolo ali fih alfaz yakfaz lah yansar malikna w yafdah achafara almostahtirin bi arwahi alaabriyae fi kol majal fi alhayat fi ay mansibin kan