matfrhoch bazaf liana lawkan charkat moasasat abd lmoman makontoch gadi tarbho wlakin hna asatida nta3na madaroch majhod bach nacharko ana kont nwajad bach ncharak wlakin moasasa khaybatli amal dyali wdyal kol talamid walakin bravo 3likom walakin ana 3andi imkaniyat 3aliya hmd wdomage 3la asatida madaroch majhod wkanat gadi tkon monafasa 3la martaba ola charisa wlakain mabrok