hadak omar hjira rah iyakdab 3la cha3b barak mlakdob asi omar (hhhhhhh) nod dabar lik chi blasa mzayan tbi3 fiha dwa ama baladia s3iba 3lik bzf
wradi yji nhar li ghadi tmachi fih lhabs dia toba bhal shabek akdim wchtwani kon hani mhad chi