iwa machi ga3e thkona fine nmchiou hna nmchiou nchfrou