ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ

305957 مشاهدةآخر تحديث : الأربعاء 11 مايو 2016 - 10:27 مساءً
2016 05 11
2016 05 11
ⴱⵉⴽⵉⵏ  –  

/ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵛⵉ ⵊⵉⵏⴱⵉⵏⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ .ⵣⵓⵍⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⵖⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵍⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ .

ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵙ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵓⵍⵏ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ.

ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵟⴰⵢⴱ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ , ⴷ ⴼⵓⴰⴷ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⵎⴰ, ⴷ ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵣⵏⴰⴳⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵕ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵎⵉⴷ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵔⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵕⴱⴱⴰⵃ.

ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵖⴰⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⴰⵏ ⵃⴷⴷⴰⴷ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵉⵏ ⵚⴱⵉⵃⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵕ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⴽⵉⵎⴰ ⵍⵃⵉⵟⵉ, ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵄⴼⴰⵕ ⵍⵄⵍⴰⵊ ⵃⴰⴽⵉⵎ. 

وجدة البوابة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي وجدة البوابة